Природата - мит космос символ
10 стр.

Природата - мит, космос, символ

Ние познаваме природата от личните си наблюдения, както и от познанията ни по природните науки (физика, билогия и география). Но за да я разберем истински, ние трябва да я погледнем от философска гледна точка....
the_magicer
286 13
Пищови по физика
4 стр.

Пищови по физика

Принцип на динамиката - всяко тяло запазва състоянието си на покой или равномерно праволинейно движение, ако друго тяло не го изведе от това състояние. Всяко тяло запазва състоянието си на покой, ако върху него не действа сила...
gecata_maina
8 0
Физика пищов
2 стр.

Физика (пищов)

Понятия за физическа величина - познанията за предметите и явленията, процесите и сигналите се придобиват чрез изучаване на техните свойства. Тези свойства са изключително разнообразни, но те имат някои общи характеристики....
gecata_maina
0 0
ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
26 стр.

ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

До края на XIX век икономиката се разглежда като икономическа физика или като механика на количеството и цената. Този механистичен подход е продиктуван преди всичко от достиженията на техниката.
messi
5 0