Тема по физика за електричен ток
13 стр.

Тема по физика за електричен ток

Насочено движение на електрични заряди се нарича електричен ток. Носителите на заряд в зависимост от типа проводник могат да бъдат електрони или йони. В металните проводници са електрони, в галванични елементи (разтвори на електролити) положителни...
admin
8 1
Междупредметни релации на математиката и физиката
17 стр.

Междупредметни релации на математиката и физиката

Методически анализ за осъществяване на междупредметните връзки на науките физика и математика. Разгледано е както съвместното им историческо развитие, така и съвременното сходство в методите им на обучение....
the_magicer
34 1