Пищови по физика
4 стр.

Пищови по физика

Принцип на динамиката - всяко тяло запазва състоянието си на покой или равномерно праволинейно движение, ако друго тяло не го изведе от това състояние. Всяко тяло запазва състоянието си на покой, ако върху него не действа сила...
gecata_maina
8 0
Физика пищов
2 стр.

Физика (пищов)

Понятия за физическа величина - познанията за предметите и явленията, процесите и сигналите се придобиват чрез изучаване на техните свойства. Тези свойства са изключително разнообразни, но те имат някои общи характеристики....
gecata_maina
0 0