Анализ на лирическа творба - стихотворението Есен от Екатерина Йосифова
10 стр.

Анализ на лирическа творба - стихотворението "Есен" от Екатерина Йосифова

Още заглавието на стихосворението на Екатерина Йосифова "Под покрива на зимата" ни подскава за краят на един човешки живот. Зимата е последният сезон от годишните времена и символизира замирането на природата, смъртта - вледеняването...
ndoe
15 0