Потребитеско поведение
8 стр.

Потребитеско поведение

Основна цел е да увеличи финансовата грамотност и защитата на потребителите, а оттам и доверието във финансовите пазари и институции. Българските граждани проявяват "умерено" доверие към основните държавни регулаторни институции във финансовия с
mOn
4 0
Изследване доверието на потребитeлите към търговска марка DANONE
23 стр.

Изследване доверието на потребитeлите към търговска марка "DANONE"

Целта е да се определи, дали потребителите имат доверие, повече на продуктите на "DANONE" или предпочитат други производители на млечни продукти. Важно беше да определим дали рекламата оказва...
nezabravima
6 3
Потребителски кредити
13 стр.

Потребителски кредити

Първите кредитни сделки и отношения възникват в недрата на натуралната размяна. Понякога кредитът се отъждествява с доверието. Доверието обаче е само необходимо условие за възникване на кредитна сделка.
nezabravima
4 0
Корпоративни връзки с обществеността имидж и идентичност
13 стр.

Корпоративни връзки с обществеността, имидж и идентичност

Корпоративните ПР обикновено се разбират като присъщи главно на комерсиалния свят, на бизнеса. Това означава да се доказва и поддържа легитимността и доверието в дадена фирма, да се формира у гражданите разбирането,чефирмата работи в интерес на обществото
nezabravima
2 1
Разклати ли кризата доверието на българина във финансовите институции
31 стр.

Разклати ли кризата доверието на българина във финансовите институции

Годината е 2008, а поредната сутрин на световната борса се очертаваше да бъде такава, каквато винаги досега е била или може би не – звучи като начало от сагата за междузвездни войни...
cblock
1 0
Същност на Паблик Релейшънс
12 стр.

Същност на Паблик Релейшънс

Като научна технология ПР са приложна, планирана комуникация. В практически план те могат да се определят като бизнес на доверието - комуникационна дейност, чрез която се постига разбиране и съпричастност у групите от хора,скоито организацията контактува
silviQ
2 0
Кредитен риск
13 стр.

Кредитен риск

Стопанското развитие е неразривно свързано с кредита, инвестициите и доверието. В основата на развитието на банковия сектор е най-вече ръстът в кредитирането, което се е превърнало в основен източник на приходи за българските банки...
cblock
1 0
Велияие и трагизъм Гео Милев Септември
3 стр.

Велияие и трагизъм (Гео Милев "Септември")

Гео Милев се вписва в модернистичното русло на българската литература през 20-те години на ХХ в. социалните сътресения и трагични събития преди и след Септемврийското въстание от 1923г., кризата на доверието в институциите и традиционните ценности...
admin
4 0