Доклад за прилаганата счетоводна политика във фирма
10 стр.

Доклад за прилаганата счетоводна политика във фирма

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен и съобразен с международните счетоводни...
gecata_maina
64 9
Същност цели и принципи на одита
32 стр.

Същност, цели и принципи на одита

Що е одит? Независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад. Основания за извършване на одит? Юридическо основание е закона за счетов,който задължава предприятията регистрирани по ТЗ...
cblock
0 0
Определяне пазарната стойност на една акция на Х АД чрез методи на оценка на цели предприятия методология
24 стр.

Определяне пазарната стойност на една акция на “Х” АД чрез методи на оценка на цели предприятия (методология)

Особености и методи на бизнес оценките на цели предприятия, акции или пакет от акции. Изготвяне на доклад за експертна оценка за определяне на пазарната стойност на една акция на “Х” АД, чрез методи на оценка на цели предприятия и др....
admin
10 3
ПРИМЕРЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
3 стр.

ПРИМЕРЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

В тази част от доклада следва да се посочи каква е мисията на организацията, какви са нейните стратегически цели и произтичащите от тях оперативни цели.
messi
0 0