Общественото мнение в ЕС
4 стр.

Общественото мнение в ЕС

Разглежданият от мен доклад е изключително интересен и благодарение на него азбарх какво е всеобщото мнение на българите и не само на тях за Европейския съюз като цяло и живота, който той им предлага...
ndoe
0 0
 Доклад за романа Тютюн - за геоите
4 стр.

Доклад за романа Тютюн - за геоите

Романът "Тютюн" е художествено изображение на националния живот преди и по време на Втората световна война. В епически разгърнатите пространства на творбата се преплитат множество сюжетни линии, различни герои, съсловия и класи....
ndoe
10 0