Cis moll- анализ
3 стр.

“Cis moll”- анализ

Най-хубава и най-представителна за Пенчо Славейков като художник на словото е книгата „Епически песни”. В нея намират място онези творби, в които най-образно са въплътени неговите естетически принципи, както и идеите му за задачите на поезията.
silviQ_88
2 0
Пенчо Славейков - CIS MOLL
2 стр.

Пенчо Славейков - "CIS MOLL"

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
loli
8 0
Cis moll на Пенчо Славейков
2 стр.

"Cis moll" на Пенчо Славейков

Основен проблем в поемата “Cis moll” е изборът на отделната личност и мисията на твореца,на неговия дух.Чрез страданието на великия композитор Бетовен,поетът осмисля въпроса за мисията на човека на изкуството.В „Микел Анджело” проблемът за твореца...
nicky931
298 3
Проблемите за твореца и творчеството във философските поеми на Пенчо Славейков Cis moll
4 стр.

Проблемите за твореца и творчеството във философските поеми на Пенчо Славейков. "Cis moll"

Сборникът "Епически песни" на Пенчо Славейков е организиран около романтическата идея за героизма на човешкия дух. Една част от текстовете откриват неговите въплъщения във фолклора ("Луд гидия", "Змейново либе", "Орисия&
cblock
8 0