Видове цени и ценови съотношения
7 стр.

Видове цени и ценови съотношения

Във всяко национално стопанство въпросите за видовете цени и ценови съотношения имат съществено значение. Без тяхното представяне и развитие трудно може да се осъществи и оцени оптималната ценова политика.
gecata_maina
15 1
Възрастова характеристика на началната училищна възраст
16 стр.

Възрастова характеристика на началната училищна възраст

Началната възраст обхваща възрастта от 6–7 г. до 10–11 г (1–3 или до 4 клас). В 110 страни на света, където се цени развитието на детето, началното училищно обучение започва от 6 г., а в Англия от 5....
messi
20 2
Децентрализация
9 стр.

Децентрализация

Основна цел на финансовата децентрализация е предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните....
messi
4 1
Динамика на пазарните цени на жилищата в България през 2008 г
18 стр.

Динамика на пазарните цени на жилищата в България през 2008 г

От няколко години насам в страната са създадени условия за поява и развитие на пазар на жилища. В някои страни такъв пазар отдавна съществува. Свързващото звено между всички страни обаче са факторите влияещи върху цените на този пазар,а именно...
admin
32 4
Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени
3 стр.

Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени

Въпрос за диференциация и множественост на цените: различията в цените се обуславят от две явления – диференциация и множественост. Пример от публикуема цена...
gecata_maina
0 0
Доходност на бизнеса
13 стр.

Доходност на бизнеса

Рентабилността на фирмата зависи от успешното разработване и управление на програмата за производството и продажбите. Влияние върху този процес оказва икономическата конюнктура, конкуренцията и продажните цени на различните продукти...
dannyboy
11 1