Теория на системите
17 стр.

Теория на системите

Създаването на теорията на системите като идея възниква през 50те години на миналия век сред група учени, представящи различни науки – математика, физика, биология, физиология и други. Но организаторската заслуга за тяхното обединение се пада на....
ndoe
1 0
Предмет и задачи на цитологията Исторически бележки Клетъчна теории
14 стр.

Предмет и задачи на цитологията. Исторически бележки. Клетъчна теории

В началото на развитието си цитологията е била описателна, а след това се превръща в експериментална наука. Задачите, които тя си поставя клонят към биохимия,молекулярна биология, генетика.Цитологията е тясно свързана с мн други дисциплини...
gecata_maina
8 2