Връзка между инфлация и безработица крива на Филипс
5 стр.

Връзка между инфлация и безработица (крива на Филипс)

Кривата на Филипс в исторически аспект. Извеждане на оригиналната крива на Филипс. Извеждане на кривата на Филипс като зависимост между норма на инфлация и норма на безработица. Извеждане на разширената (допълнена) крива на Филипс...
ivan40
0 1
Население трудов пазар заетост и безработица в България
26 стр.

Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и като основен крите
cblock
3 1
Икономически растеж и безработица в периода на преход 1990 г 2002 г
69 стр.

Икономически растеж и безработица в периода на преход (1990 г. – 2002 г.)

Работната заплата е икономическо, социално и социално психологическо явление, резултат от развитието на труда в цялото му многообразие и сложност. От икономическа гледна точка работната заплата е важен елемент от икономическите...
silviQ
4 0
Бизнес стратегия и политика на фирма
30 стр.

Бизнес стратегия и политика на фирма

Икономическите и политическите фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от "ФИЛ-КО" ЕООД продукти са следните: • Безработица • Равнище на доходите • Държавни отношения със страните партньори на друже
daniche90
0 0