Литературен анализ на повестта Тошко африкански
2 стр.

Литературен анализ на повестта "Тошко африкански"

В Тошко е заложена част от образа на детето- с неговите лудории, наивно обяснение на белите, които прави, лекотата с която преминава през всички премеждия в повестта, детското мислене. Книгата е прекрасно четиво за малките деца, защото е написана....
admin
268 13
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма
24 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма

Съотношението между тези подструктури е 1:25, което позволява оптимално използване на трудовия ресурс в цялата фирма, при максимално натоварване на кадрите. За намаляване на разходите персоналът за управление и административно обслужване на дейността...
cblock
9 1
Анализ на равнището на мотивация в кооперация
96 стр.

Анализ на равнището на мотивация в кооперация

Доколкото потребностите предизвикват у човека стремеж към тяхното удовлетворяване, дотолкова ръководителите трябва да създават такива ситуации, които биха позволили на хората да чувстват, че те могат да удовлетворят своите потребности...
gecata_maina
2 0