Ядрени реакции ядрен синтез радиоактивен разпад
19 стр.

Ядрени реакции– ядрен синтез, радиоактивен разпад

Това е процес, при който две атомни ядра или елементарни частици взаимодействат по такъв начин, че се получават продукти, различни от началните. Много често такива реакции са при отделяне (в много редки случаи поглъщане) на огромно количество енергия....
ndoe
400 3
Характеристика на логистичните центрове
12 стр.

Характеристика на логистичните центрове

Логистичният център е изграден по утвърдени световни стандарти. общите складови площи са подходящи за съхранение на температурно-зависими и хранителни продукти. Складовете разполагат с компютъризирани системи...
ivan40
1 0
Използуване на инфраструктура на публичния ключ PKI за работа с криптирана информация и електронен подпис Работа със сертификати Използуване на PGP и продукти на Майкрософт
9 стр.

Използуване на инфраструктура на публичния ключ (PKI) за работа с криптирана информация и електронен подпис. Работа със сертификати. Използуване на PGP и продукти на Майкрософт

Глобалното навлизане на компютърните комуникации, налага решаване на проблемите с идентификацията на комуникиращите страни и гарантиране на комуникациите. Системите за доставка на удостоверителни услуги (PKI) решават проблемите на използуването на...
aronn
0 0
Характеристика на дълготрайни нематериални активи видове признаване и оценка
6 стр.

Характеристика на дълготрайни нематериални активи, видове, признаване и оценка

ДНА са интелектуални продукти, които носят стопанска и финансожа изгода на предприятието. Определят се като устаножими нефинансожи ресурси, придобити и контролирани от предприятието. Отчитат се за срок над една година....
ivan40
10 0
Анализ на маркетинговата стратегия на бранд пиво
8 стр.

Анализ на маркетинговата стратегия на бранд пиво

Продуктовото портфолиото съдържа разнообразни продукти като: Zagorka, Heineken, Ариана, Stolichno, Amstel, Desperados, Kaiser и Starobrnо както и иновативните вкусове Zagorka Rezerva, Zagorka Fusion, Ариана Радлер и Ариана...
silviQ
0 0