Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда
39 стр.

Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда

В хода на изучаването на различни явления и събития природните науки се нуждаят от модели. Моделът дава връзката между абстрактните теории и изпълнението на конкретни експерименти. той помага да бъдат направени прогнози...
nerven
2 0
Лекции по химия
10 стр.

Лекции по химия

В основата на квантовата теория на Нилс Бор за електронната обвивка на атомите стоят два постулата: 1) Електронът обикаля около ядрото на атома по точно определена...
mOn
41 1
Химия на нефта
19 стр.

Химия на нефта

Бурный научно-технический прогресс и высокие темпы развития различных отраслей науки и мирового хозяйства в XIX – XX вв. привели к резкому увеличению потребления различных полезных ископаемых, особое место среди которых заняла нефть...
Simonsita
4 0
Химични свойства на металите и определяне на техните електронни потенциали
5 стр.

Химични свойства на металите и определяне на техните електронни потенциали

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр.СОФИЯ ФИЛИАЛ - гр.ПЛОВДИВ Катедра - Химия Портокол № 1 Тема на упражнението: Химични свойства на металите и определяне на техните електронни потенциали...
loli
82 2