Борбата революцията и борецът за свобода в стихотворенията Хайдути На прощаване Хаджи Димитър и Обесването на Васил Левски от Христо Ботев
7 стр.

Борбата, революцията и борецът за свобода в стихотворенията "Хайдути", "На прощаване", "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев

Макар и малко живял, Ботев като всяка голяма личност е имал биография, по-богата със събития и промени от хора, прекарали на земята много повече години. В неговия кратък живот проблясват Одеса, завръщането от Одеса в България.....
dannyboy
9 0
Христо Ботев - На прощаване
5 стр.

Христо Ботев - "На прощаване"

Поетичният дисонанс на тъгата и мъката, разгърнат от Ботев в песенен мотив на индиви­дуално, лично съпротивление в поемата "Хайдути" - "Тъжно ми й, дядо, жално ми й", откриваме в един по-ранен първичен вариант...
silviQ
0 0
Проблемът за нравствения избор в поемата Хайдути на Христо Ботев
6 стр.

Проблемът за нравствения избор в поемата "Хайдути" на Христо Ботев

Ученици, знаете ли, какво е нравствен избор? Вчера споменахме, че Чавдар прави нравствен избор. Нравствен избор – това е избор, който се отнася до морала. Моралът е съвкупност от норми и принципи на поведение...
gecata_maina
40 7
Образът на бореца за свобода в поезията на Ботев
2 стр.

Образът на бореца за свобода в поезията на Ботев

Единствения главен герой в поезията на Христо Ботев е борецът за национална свобода и социална правда. Най пълно този образ е проследен и разработен в стихотворенията "Хайдути", "На прощаване", "Хаджи Димитър" и "Обесван
jelita
895 14
Обобщение за всички поети
5 стр.

Обобщение за всички поети

Стихотворения - Майце си, Към брата си, Делба, До моето първо либе, Хаджи Димитър–балада, Обесването на В.Левски - елегия, Моята молитва, Борба, Патриот, Гергьовден, В механата, Елегия, Поеми – На прощаване, Хайдути...
dannyboy
6 0
Какви черти е вложил Ботев във величавия образ на Чавдар
1 стр.

Какви черти е вложил Ботев във величавия образ на Чавдар

Oбраза на Чавдар войвода дълбоко е вълнувал душата на Ботев. Пламенната творба "Хайдути" превръща Чавдар в образ - символ, носител на типичните и прекрасни черти на българския хайдутин - закрилник.
silviQ
25 0
Христо Ботев - Хайдути
3 стр.

Христо Ботев - „Хайдути”

Оригинално и самобитно, поетическото творчество на Христо Ботев остава недостижим връх в историята на българската лирика. Близостта му до народната песен е посочвана като негово най-голямо достойнство. Поетът революционер създава своеобразна поетическа...
admin
576 6
Нравствената красота на лиричния герой Чавдар в поемата Хайдути
3 стр.

Нравствената красота на лиричния герой Чавдар в поемата "Хайдути"

Художествената задача на поета е да възкраси красивите идеали на хайдутството,да пробуди у своите съвременици желание,сила и воля за свобода чрез образа на Чавдар войвода
mOn
5 1