Туристически ресурси
25 стр.

Туристически ресурси

Съществуват редица определения за туристическите ресурси, в които общите ключови думи са – атрактивност, мотиви и потребности на туристите. Можем да обобщим, че ТР са природни или антропогенни (създадени от човека) обекти и явления ...
admin
6 2
Същност на туроператорската дейност
8 стр.

Същност на туроператорската дейност

Туроператорската дейност е свързана с туристическото предлагане и туристическия продукт. Понятието "туристически продукт" следователно трябва да включва като съдържание конкретна съвкупност от потребителн стойности, предназначени да...
dannyboy
0 0