Алтернативен туризъм в България
10 стр.

Алтернативен туризъм в България

България притежава редица туристически ресурси - природни и антропогенни - благоприятстващи развитието на основните специализирани видове туризъм: планински и балнеоложки, еко-туризъм, културно-познавателен туризъм, селски и аграрен туризъм....
messi
7 0
Възможности за развитие на селски туризъм в село Смилян
23 стр.

Възможности за развитие на селски туризъм в село Смилян

Българското село е съхранило в най–голяма степен българските традиции и автентичната стара българска култура. Престоят и почивката на село дават на туристите възможност да усетят автентичния български бит...
ndoe
2 2