Педагогическите възгледи на Йохан Фридрих Хербарт и Фридрих Вилхелм Август Фрьобел
4 стр.

Педагогическите възгледи на Йохан Фридрих Хербарт и Фридрих Вилхелм Август Фрьобел

Името на Хербарт е свързано като създател на педагогиката като модерна наука. Хербарт е бил обучаван от частни учители. 1806 г. става преподавател в Гьотинген като доцент. После като професор издава няколко произведения – „Обща педагогика....
admin
201 7
Комуникативни нарушения
35 стр.

Комуникативни нарушения

Описват се всички видове комуникативни нарушения в практиката на социалната педагогика. Дават се примери за етологията на нарушението и начините за работа с децата със СОП. Извеждат се и методите за работа, отговарящи на конкретното нарушениел...
loli
17 3