Консултантска дейност по привличане подбор наеманевъвеждане и интегриране на персонал в Аурубис България АД
14 стр.

„Консултантска дейност по привличане, подбор, наемане,въвеждане и интегриране на персонал в „Аурубис България” АД

Методи на вътрешните източници – търсене и привличане на подходящи кандидати от състава на работещите в организацията, чрез вътрешно обявяване на свободните работни места
messi
0 0
Интервю за подбор на персонал видове интервюта
6 стр.

Интервю за подбор на персонал – видове интервюта

Интервю за подбор на персонал – видове интервюта. Ефективното интервюиране за наемане на работа – цели, етапи, типове въпроси Цели на интервюто за подбор на персонал 1. Събиране на информация по два основни въпроса: МОЖЕ ли кандидатът ДА ВЪРШИ работата...
ivan40
15 1
Индивидуален трудов договор
20 стр.

Индивидуален трудов договор

Индивидуалният трудов договор като основание на възникване на трудово правоотношение е договор за наемане – двустранно споразумение между работника или служителя и работодателя, по силата на което работникът му предоставя за ползване своята работна...
admin
15 2
Заплащане на персонала
45 стр.

Заплащане на персонала

Работтна заплата е всяко възнаграждение или всяка заработка, изчислена в пари и установена в споразумение или в националното законодателство, което по силата на писмен или устен договор за наемане работодателят заплащана трудещия се за труда...
nerven
1 0
Курсова работа по информатика
3 стр.

Курсова работа по информатика

Таблица "Справка на невърнатите филми". В таблицата по-долу сме описали цялата и структура. В нея има и advanced filter на невърнатите филми, за които от датата на наемане до текущия момент са изминали десет и повече дни...
lubega
12 0
Социално подпомагане
3 стр.

Социално подпомагане

Програмата ОИСР МИР3 е организирана съвместно с четвъртата конференция на експертите по наемане на работна ръка и повишаване стратегическите умения в Югоизточна Азия заседавала в Шанхай и имаща партньори като азиатската банка за развитие...
silviQ
0 0
Колективен трудов договор
17 стр.

Колективен трудов договор

Колективният трудов договор представлява всяко писмено споразумение относно условията на труд и наемане, което е сключено между работодателя и представителни организации на работниците и служителите...
messi
3 1
Интервю за работа
13 стр.

Интервю за работа

Основната форма за пресяване на кандидатите за дадено работно място е така нареченото бизнес интервю.Наемане на служители чрез интервю е често срещана практика по света а от известно време насам и в България...
ndoe
7 0
Прилагане на подхода Пазарна структура - Стратегическо поведение Конкурентни предимства за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл с цел реализиране на предимства
11 стр.
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания
7 стр.

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания

Психологична бариера при деца с увреждания, наемане на хара с увреждания. Препоръки за работодателя. Достъп до качествено образование за всяко дете с увреждане. Образованието на децата с увреждания в ЕС...
mOn
2 0