Влиянието на иформационните комуникационни технологии върху бъдещето на телевизията
4 стр.

Влиянието на иформационните комуникационни технологии върху бъдещето на телевизията

Есето е полочило отлична оценка и в него се дават разсъждения за развитието и промените, които налагат новите технологии (най-вече интернет), както и за бъдещето на телевизията в тази бързо променяща се информационна среда....
legolas
34 3