Отчитане на разчетите с акцизи
8 стр.

Отчитане на разчетите с акцизи

Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци. Те представляват добавка към цената на стоката, която се заплаща при покупката. Счетоводното отчитане на разчетите с акцизи се осъществява със сметка 456 Разчети за акцизи...
ndoe
0 0
Рекламата компонент от промоционния микс на продукта и комуникационния процес
12 стр.

Рекламата – компонент от промоционния микс на продукта и комуникационния процес

Ако стоката не съответства на каквито и да е потребности или желания на потребителя, нейната реклама неизбежно ще се провали. Рекламата не синтезира желания и потребности, желанията и потребностите синтезират реклама! Тя не е първопричина...
messi
2 0
Предприемачество Промоционна политика на фирмата
5 стр.

Предприемачество. Промоционна политика на фирмата

Появила се в дълбока древност рекламата е неизменен спътник на търговията и един от основните елементи на маркетинг микса. Рекламата е тази, която въвежда стоката или услугата на пазара и поддържа нейния живот, рекламата е умноженото умение да се...
mOn
34 1
Пазарът на труда
12 стр.

Пазарът на труда

Нбезработица. Следователно пазарът на труда е основен регулатор на цената на труда и на заетостта, респ. на безработицата...а пазара на труда се установяват: цената на ‘стоката’ труд и съответно броят и равнището на заетост и
admin
8 0
Отчитане на разчетите с акцизи
8 стр.

Отчитане на разчетите с акцизи

Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци. Те представляват добавка към цената на стоката, която се заплаща при покупката. Счетоводното отчитане на разчетите с акцизи се осъществява със сметка 456 Разчети за акцизи...
cblock
0 0