ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ
223 стр.

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ

ЕЛЕКТРОХИМИЯТА се отнася към областта от знания за взаимното превръщане на химическата и електрическа видове енергия и за използването на тези преобразувания. Електрохимическите процеси намират широко приложение в днешно време в различни области на съврем
mastarala
3 1