Език чувствителност морал какво слушаме и как говорим
3 стр.

Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим

Българският език е най-древният език в Европа и като такъв неговите достойнства заслужават всеобщо признание. Езикът като национална принадлежност на личността изразява нейния морал, чувствителност и отношение към родното...
aronn
11 0
Чувства и мисли в стихотворението Българският език на Иван Вазов
2 стр.

Чувства и мисли в стихотворението "Българският език" на Иван Вазов

Като родолюбец от възрожденски тип Иван Вазов дълбоко преживява обезценяването на нравствените ценности в българското общество след Освобождението. Неговата тревога е породена от забравянето на националните идеали....
ndoe
4 0
Българският език - Иван Вазов
6 стр.

"Българският език" - Иван Вазов

За Иван Вазов българският език събира в едно: род, родина, земя, хора, история и традиции. За него той е красота – "хубав, звучен и богат". Никой друг наш поет не го е обичал тъй дълбоко, нито пък го е възпявал в такъв чист патриотичен възторг..
dannyboy
5 0
Какви мисли и чувства са вложени във Вазовата ода Българският език
4 стр.

Какви мисли и чувства са вложени във Вазовата ода "Българският език"

Цялото творчество на Вазов е посветено на България. Любовта му към нея, измерена чрез отношението на големия поет към народа, към историята му, към природата и родния език, се чувства във всяка негова творба.
emoto_92
1 0
Езикова система
8 стр.

Езикова система

Българският език, както и всички останали езици, е система със свой строеж. Езикът е една от най-сложните и съвършени естествени системи. Българският език се изгражда от звукове, морфеми, думи и изречения, които наричаме езикови единици...
dannyboy
10 0
Български език национална ценност Българският език от Иван Вазов
2 стр.

Български език– национална ценност ("Българският език" от Иван Вазов)

Иван Вазов написва одата "Българският език" в отговор на твърденията, е езикът ни е груб и неизразителен. За поета е въпрос на национална чест да отстоява правото на нашият език да съществува и да се развива.
emoto_92
3 0
Езикът и буквите
2 стр.

Езикът и буквите

С това стихотворение Вазов ни напомня колко е важен езика за народа, който го използва. Това е нашият език, най-звучният, най-красивият – българският език. Той е запазил цялата ни история, всичките ни традиции...
legolas
2 0
Българският език от Иван Вазов - анализиционни наблюдения
2 стр.

"Българският език " от Иван Вазов - анализиционни наблюдения

За поета българският език е "свещен" именно защото е език на дедите, защото столетия е осъществявал приемствеността в народностното самосъзнание и в епохите на робство е поддържал живота на една неунищожима духовна сила.
lubega
2 0