АBC-анализ
9 стр.

АBC-анализ

Тезата на Парето. Идентификация на въпроси трябва да бъдат най-приоритетни решение чрез определяне на техните приоритети. Пример ABC анализ може да послужи като асортимент политика на приоритети определяне на задачите за управление на изпълнението....
the_magicer
6 2
Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи
71 стр.

Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи

Косвеният начин на движение на финансови ресурси се осъществява чрез посредничеството на банки, други специализирани финансови институции и лица, действуващи от свое име и за своя сметка...
ivan40
17 1
Философията на науката и еволюцията на теорията на счетоводството
2 стр.

Философията на науката и еволюцията на теорията на счетоводството

Въпреки интереса на довоенното ни счетоводителско наследство все още няма издържан научен анализ на прилаганите от него методи на стойностно изследване. Причината за дисонанса е в едностранчивото разбиране....
ndoe
1 0
АСПЕКТИ В МОТИВИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛАМОТИВАЦИОНЕН ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМАТААНАЛИЗ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЕКИПИ В МОБИЛТЕЛ ЕАД
102 стр.

АСПЕКТИ В МОТИВИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛА.МОТИВАЦИОНЕН ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМАТА.АНАЛИЗ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЕКИПИ В МОБИЛТЕЛ ЕАД

Мотивацията на човешките ресурси е тясно обвързана със запазването на организационната култура и ценности, които са ръководни за постигането на високо качество на труд.
aronn
11 2