на темаЧовекът и историята в Хайдушки копнения на ПКЯворов
125 стр.

на тема:''Човекът и историята в ''Хайдушки копнения'' на П.К.Яворов''

Изследването включва както споменатия "поглед" на критиката и съотнасянето между двете "спомняния" /с опита да заговорят в общ глас/, така и "опит" да се изведе най-стойностното от поетиката на книгата...
lubega
2 0
Проблемът за страданието в поезията на Яворов
55 стр.

Проблемът за страданието в поезията на Яворов

Руско-турската война (1877-1878 година) осъществява най-съкровеното в идеала на Възраждането. Възстановяването на независимата българска държава стимулира обществено-икономическите, социално-политическите и културни промени....
silviQ
6 0
Драматизмът в поезията на Пейо Яворов
27 стр.

Драматизмът в поезията на Пейо Яворов

Яворов, големият поет на живота и смъртта, на борбата и отчаянието, по силата на някакъв фатален жребий споделя съдбата на много от нашите най - добри лирици, станали жертва на насилствена смърт - от куршума на тиранина...
dannyboy
1 0