Блок звук за телевизионен приемник София 21
35 стр.

Блок звук за телевизионен приемник “София 21”

Телевизионния приемник (София 21) е първият български напълно транзисторизиран телевизор на черно-бяло изображение с приложени 5 монолитни линейни интегрални схеми със средна и висока степен на интеграция, 13 броя транзистори, 26 броя диоди...
admin
7 0
Икономическа добавена стойност EVA
31 стр.

Икономическа добавена стойност (EVA)

В условията на висок икономически растеж много компании реализират доходи без да е необходимо да полагат особени усилия и да влагат средства за повишаване на ефективността на бизнеса. Необходимо е просто да бъдеш на пазара...
messi
0 0
Бизнес план Млечен път ООД
23 стр.

Бизнес план "Млечен път" ООД

Основната цел на бизнес плана е създаването на фирма "млечен път". нейният основен предмет на дейност е производство и продажба на бяло саламурено сирене. бъдещите планове на мениджърите на фирмата са да разширят предлаганите стоки, като към...
emoto_92
8 1
Основни технологични процеси при производството на българското кисело мляко бяло саламурено сирене и кашкавал
18 стр.

Основни технологични процеси при производството на българското кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал

Основни технологични процеси при производството на българското кисело мляко,бяло саламурено сирене и кашкавал...
ndoe
6 0
Беломорието - българската врата към света
12 стр.

Беломорието - българската врата към света

Вече повече от половин столетие България е откъсната от бреговете на Бяло море. Една тясна ивица земя я разделя от свободните за корабоплаване световни морски пространства. Как стана така, че за 120-годишната си нова история българската държава само дес
lubega
1 0
Съвременни теории за лидерство
10 стр.

Съвременни теории за лидерство

Основна част от управлението във всяка организация е координирането на нейните дейности и насочването на усилията на членовете към постигане на целите й. Този процес включва способността да бъдеш лидер.
mOn
6 1