Темата за любовта в яворовото стихотворение Ще бъдеш в бяло
1 стр.

Темата за любовта в яворовото стихотворение „Ще бъдеш в бяло”

В поезията на Яворов „говори” модерната душа – двойнствена и страдаща, скептична и молеща се, но винаги неспокойна, все търсеща. подвластна на самотата и раздвоението, тази душа е подвластна и на любовта....
ndoe
111 4
Анализ Калиопа
4 стр.

Анализ Калиопа

Анализ на "Калиопа",1 "Ще бъдеш в бяло" и "Две хубави очи" Яворовият лирически човек изживява сложно и противоречиво не само своята социална и национална драма, не само напрежението между себе си и света, не само конфликтите
ndoe
6 0
Любовният роман на Яворов Две хубави очи Стон Вълшебница Ще бъдеш в бяло
2 стр.

Любовният роман на Яворов ("Две хубави очи", "Стон", "Вълшебница", "Ще бъдеш в бяло")

Любовта е част от хората и обществата от горе-долу времето, когато сме започнали да съществуваме. Така е и в поезията любовта е част от нея от самото и начало, срещана в различни..
the_magicer
55 4
Любовта като съзерцание в стихотворението Две хубави очи от Пейо Яворов
3 стр.

Любовта като съзерцание в стихотворението "Две хубави очи" от Пейо Яворов

Интимните стихотворения на Пейо Яворов са сред най- популярните му творби. В тях - от "Калиопа" до "Демон", от "Ще бъдеш в бяло" до "Стон", от "Пръстен с опал" до "Затмение" - любовта е пресъздад
nerven
23 0