Темата за любовта в яворовото стихотворение Ще бъдеш в бяло
1 стр.

Темата за любовта в яворовото стихотворение „Ще бъдеш в бяло”

В поезията на Яворов „говори” модерната душа – двойнствена и страдаща, скептична и молеща се, но винаги неспокойна, все търсеща. подвластна на самотата и раздвоението, тази душа е подвластна и на любовта....
ndoe
111 4
Яворов - Ще бъдеш в бяло Две хубави очи
5 стр.

Яворов - "Ще бъдеш в бяло”, "Две хубави очи”

Интимната лирика на Пейо Яворов може да се възприема, коментира и анализира в различни аспекти, да се разглежда с цялата необхватност на гледните точки и пак да води към едно - недостижимата чувственост на един поет ....
ndoe
30 0
Любовната лирика на Пейо Яворов - план-конспект по методика на обучението по БЕЛ
10 стр.

"Любовната лирика на Пейо Яворов" - план-конспект по методика на обучението по БЕЛ

Тема на урока: любовната лирика на П. Яворов ("Две хубави очи", "Ще бъдеш в бяло", "Стон"). Вид на урока – урок за нови знания. Методи – беседа, наблюдение, самостоятелна работа...
mOn
189 10
Яворовата представа за любовта като хармония и съзидалтена сила разкрита в стихотворението Ще бъдеш в бяло
2 стр.

Яворовата представа за любовта като хармония и съзидалтена сила, разкрита в стихотворението "Ще бъдеш в бяло"

Яворовата представа за любовта като хармония и съзидателна сила е коментар, върху стихотворението "Ще бъдеш в бяло". Ясно е формулирана основната идея с приведени аргументи и цитати от произведението...
nezabravima
98 1