Проблемът за любовта и смъртта в разказа Шибил от Йорда
6 стр.

Проблемът за любовта и смъртта в разказа “Шибил” от Йорда

Йовков е в духа на романтичните традиции в класическата литература, използва един устойчив художествен модел, базиращ се върху успоредяване на идеята за духовното прераждане на грешника с идеята за смъртта като най-пълноценностна проява на изкуплението.
Simonsita
208 2
Шибил - Йордан Йовков
3 стр.

"Шибил" - Йордан Йовков

Сборникът “Старопланински легенди” отпраща читателя в далечните времена от кърджалийските размирици до Априлското въстание. Разказите съдържат покъртителни сцени както на народните страдания, така и на народния героизъм в епохата на Българското...
admin
19 2
Шибил - преразказ от името на неутрален разказвач
2 стр.

Шибил - преразказ от името на неутрален разказвач

Шибил, страшният хайдутин, търсен от заптиета и кърсердари, слиза от планината, за да се предаде.Тази вест ще се разчуе из цялото село, но това малко го интерисува.Той си мисли как преди месец-два в планината е видял жени....
ndoe
13 0