Чуждестранни инвестиции в България за развитиет на винарството и лозарството
11 стр.

Чуждестранни инвестиции в България за развитиет на винарството и лозарството

В очакване присъединяването на България към ЕС ще нараства все повече броят на инвеститорите у нас. С оглед на икономическите и финансови условия интересът на чуждестранните инвеститори ще се увеличава....
loli
5 1
Чуждестранни инвестиции
10 стр.

Чуждестранни инвестиции

България е на 12-то място в света в индекса на представяне по получени преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Това става ясно от Световния доклад на Конференция на ООН по търговията и развитието (ЮНКТАД), представен пред журналисти...
dannyboy
2 0
3 казуса по макроикономика
12 стр.

3 казуса по макроикономика

През 30-те години на миналия век икономиките на повечето от развитите западни страни. 2.Периодите преди и след световна икономическа криза, динамика на преките чуждестранни инвестиции в България. 3.Дадена национална икономика е в състояние на рецесия.
admin
50 5
Преките чуждестранни инвестиции в българската икономика въпроси на оценката
11 стр.

Преките чуждестранни инвестиции в българската икономика: въпроси на оценката

Началото на пазарната трансформация на българската икономика, въвеждането и утвърждаването на универсалните пазарни принципи в стопанската практика, откри пътя за реинтеграция на България в световната икономика и отвори вратите за приток...
emoto_92
5 0
Значение на инвестициите за постигане на икономически растеж през призмата на България
10 стр.

Значение на инвестициите за постигане на икономически растеж (през призмата на България)

Инвестиционния процес в България, не винаги е бил толкова динамичен, колкото виждаме през последните няколко години или през последното десетилетие.Темпа на този процес на привличане на инвестиции и най вече на преки чуждестранни инвестиции...
admin
50 4
ЕКСТРЕМЕН ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРИЯ
74 стр.

„ЕКСТРЕМЕН ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРИЯ”

Туризмът играе значителна роля в развитието на свободната пазарна икономика. Той е генератор на чуждестранни инвестиции и има директен принос за баланса на капиталите на развиващите го дестинации.
aronn
11 0
Регресионен и корелационен анализ на взаимовръзката ПЧИ и МРЗ в България
8 стр.

Регресионен и корелационен анализ на взаимовръзката ПЧИ и МРЗ в България

На таблицата долу, са нанесени данни за периода 1999 – 2006г. В първата колона са нанесени данните за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)*2 в България за всяка от посочените години.
gecata_maina
8 0
Влияние на чуждите преки инвестиции в България
18 стр.

Влияние на чуждите преки инвестиции в България

За 2007 година дефицитът по текущата сметка достига 3 878.8 млн. евро, което според Българската народна банка е около 16% от брутния вътрешен продукт за годината, докато размерът на преките чуждестранни инвестиции в страната е 4 015 млн. евро...
rusev02
0 0