Безсмъртието на женската природа Вечната
1 стр.

Безсмъртието на женската природа – "Вечната”

Елисавета Багряна пресъздава в стихотворението "вечната” образа на жената – създаваща и съхраняваща тайнството на живота. Заглавието отвежда към мотива за прераждането на човешката същност, за унаследяването на родовата памет...
legolas
288 6
Реализъм
10 стр.

Реализъм

В края на първата половина от xix век обществената мисъл и духовното развитие на човечеството достигат да такъв етап, в който започват все повече и повече да придобиват историческо самосъзнание и методи за обяснение на човешката....
ndoe
331 6
Интелигентност теоретични концепции индивидуални различия
10 стр. очаква одобрение

Интелигентност – теоретични концепции, индивидуални различия

Интелект (от латински – intellectus – познание, разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация.
messi
0 6
Тренинг - общуване
3 стр.

Тренинг - общуване

Общуването е социалнопсихологически процес, феномен, резултат от човешката еволюция и социализация на личността, чието социално значение за развитието на човечеството и отделната личност е предмет на изследване на много учени в различни сфери на...
mOn
26 5
Образът на Дядо Либен в повестта Българи от старо време
2 стр.

Образът на Дядо Либен в повестта "Българи от старо време"

Типичен персонаж от епохата на Възраждането, Дядо Либен е видял много от живота.....Неговият образ съдържа идеята за човешката добрина, която веднъж сторена носи радост и щастие, на този който я е направил.
loli
496 5
Глобализация и американизация
12 стр.

Глобализация и американизация

“Глобализация” е една от най-често употребяваните в последните десетилетия думи. Тя е един сложен и труден за обяснение процес. Глобализацията има много измерения и засяга всички страни на човешката дейност...
admin
11 5
Ние и Другите срещата между представителите на двете цивилизации в разказа В един есенен ден по шосето
2 стр.

"Ние" и "Другите" – срещата между представителите на двете цивилизации в разказа "В един есенен ден по шосето"

В нашия свят има проблеми – неизлечими болести и несъвършенства. Павел Вежинов е един от най-големите български фантасти, а произведенията му са насочени към безпределността на човешката...
loli
55 5