Опазване на околната среда
16 стр.

Опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род...
ivan40
3 1
Човекът реферат
15 стр.

Човекът (реферат)

Човекът и обществото. Комуналният човек. Човекът-индивидуалист. Индивид и общество. Проблемът за идентичността. Комуналният човек. Манастирската общност - равенството пред Бога. Казармата - уеднаквяващата дисциплина...
loli
31 1
Развиваща роля на играта
15 стр.

Развиваща роля на играта

В своето еволюционно развитие човекът трудейки се е осъзнал нуждата от храна, подслон, удобства, изкуства и развлечения. Човекът развива тези нужди, разрешава ги благодарение на своето съзнание и въображение. Тези две черти на човешкият разум...
emoto_92
1 1
Шинел от Гогол
15 стр.

"Шинел" от Гогол

Повестта "Шинел" от Гогол. Социалната среда е неизчерпаем източник на разочарования. Човекът е отъждествен изцяло с йерархичния си сан в обществото; живее в смирение и страх, размесвайки представите си за илюзия или реалност...
cblock
19 1
Училищно лидерство
14 стр.

Училищно лидерство

В училище би трябвало лидер и мениджър да са двете страни на една и съща монета. Ако лидер и мениджър си съвпаднат статусно и функционално, то се създава т. нар. “организационен лидер” – човекът, който едновременно е и ефективен лидер и ефективен мениджър
messi
0 0
Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров
14 стр.

Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров

Творчеството на Никола Вапцаров носи белезите. Съсредоточие на авторовата поезия е човекът с неговите надежди, болки, проблеми и стремежи. Това определя нейния хуманистичен патос. Голямата идея за индивида е разкрита в различни аспекти и...
messi
1 0
Човекът индивидуалист
14 стр.

Човекът индивидуалист

Терминът "индивидуализъм" има латинска етимология, произлиза от individuum, което означава "неделим", в различните леви или прокомунистически лингвистични справочници и речници се определя колкото относително различно, толкова и еднозн
nezabravima
292 6