Социалните роли на личността
5 стр.

Социалните роли на личността

Обществото ни противостои като обективна реалност. Като външно за нас, то ни заобикаля, обгръщайки живота ни отвсякъде. В обществото човекът е разположен в специфични сектори на социалната система. Това разположение предопределя и предрешава почти всичко.
nerven
4 0
Човекът в призрачния град - градът и човекъ светът на човешката мизерия в Зимни вечери на Христо Смирненски
2 стр.

Човекът в призрачния град - градът и човекъ, светът на човешката мизерия в "Зимни вечери" на Христо Смирненски

Образът на Града и социалните контрасти в обществото са основни акценти в творчеството на Христо Смирненски. В творбите си поетът ясно заявява хуманните си позиции. Поемата "Зимни вечери" е наситена с много болка и страдание...
dannyboy
31 2
Шинел от Гогол
15 стр.

"Шинел" от Гогол

Повестта "Шинел" от Гогол. Социалната среда е неизчерпаем източник на разочарования. Човекът е отъждествен изцяло с йерархичния си сан в обществото; живее в смирение и страх, размесвайки представите си за илюзия или реалност...
cblock
19 1
Човекът реферат
15 стр.

Човекът (реферат)

Човекът и обществото. Комуналният човек. Човекът-индивидуалист. Индивид и общество. Проблемът за идентичността. Комуналният човек. Манастирската общност - равенството пред Бога. Казармата - уеднаквяващата дисциплина...
loli
31 1