Ловен туризъм в община Батак
10 стр.

Ловен туризъм в община Батак

Според анализа на атмосферата, направен от Американската агенция за космически изследвания, над Баташката планина е най-чистият въздух на планетата. Тук се намират и най-обширните горски масиви на Балканите – бял и черен бор, смърч, ела, дъб, бук...
gecata_maina
1 0
Стопанисване на боровите гори
25 стр.

Стопанисване на боровите гори

Видов състав, вътревидово разнообразие и селекция. Род pinus съдържа 90 вида, разпространени в северно полукълбо. Естествено в България се среща: бял бор (p.silvestris), черен бор (p.nigra), бяла мура (p.peuce), черна мура (p. heldreihii)...
cblock
0 1
Теорема на Ремзи
9 стр.

Теорема на Ремзи

Нека са дадени два графа Г1 и Г2,които нямат изолирани върхове и два цвята – черен и бял. Под обобщено число на Ремзи R(Г1, Г2) разбираме най-малкото естествено число n ,за което при всяко 2-оцветяване в черен или бял цвят на всяко от ребрата на пълния..
gecata_maina
1 0
Маркетингова стратегия на фирма БСС ЕООД за периода 2007-2010 г
17 стр.

Маркетингова стратегия на фирма "БСС" ЕООД за периода 2007-2010 г.

Фирма "Оптимал принт"ЕООД е създадена през декември 2003г. Фирмата се занимава с черен и цветен печат върху хартиен носител. Обект на производство са формуляри, счетоводни и ТРЗ документи, рекламни материали, визитни картички и други печатни мат
dannyboy
1 0
КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА ЧЕРЕН ЛЕБЕД
8 стр.

КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА "ЧЕРЕН ЛЕБЕД"

Ключови думи: коронавирус COVID-19, пандемия, неопределеност, събитие, риск, явление, концепцията "Черният лебед", социалната отговорност, последствията –икономическия, социален, културен, политически , личен живот, рационално обяснение, поуки/изводи
messi
0 0