Съвременни аспекти на амортизационната политика
16 стр.

Съвременни аспекти на амортизационната политика

Материалните и нематериалните дълготрайни активи се потребяват продължително и многократно във времето, но те остават физически цели. Така възниква и въпросът за отчитане на това потребление като части от стойността им...
ndoe
0 0
Синтактичен и семантичен анализатор на свободно изписани пощенски адреси
82 стр.

Синтактичен и семантичен анализатор на свободно изписани пощенски адреси

В практиката се наблюдава, че при въвеждането в компютър на пощенски адрес не се спазва реда на попълване и прецизно изписване на имената на селища, квартали, улици и другите съставни части.
aronn
2 0
Финансови пазари основни характеристики
10 стр.

Финансови пазари, основни характеристики

След усвояване на материала в тази глава вие ще можете: да си изясните основни характеристики на финансовите пазари; да разграничавате видовете пазари като съставни части на финансовия пазар...
daniche90
14 0
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН
31 стр.

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

Основните проблеми в развитието на Северния централен регион са следните: обезлюдяването на планинските и полупланински части от територията му; замърсяването на почвите и водите от множеството индустриални предприятия, разположени по реките Янтра, Вит,
alinasime
0 0
Най-важните неща за география за държавния зрелостен изпит
34 стр.

Най-важните неща за география за държавния зрелостен изпит

Вътрешният строеж на Земята се състои от три основни части: земно ядро- разположено е в центъра на Земята и се поделя на вътрешно и външно. Вътрешното е наречено ядка. То е в твърдо състояние и е причина за съществуването на магнитното поле на Земята. Вън
emoto_92
12 1