Синтаксис
38 стр.

Синтаксис

1. Изречение и словосъчетание. Частите на речта като части на изречението. Логика и граматика. Основни признаци на изречението – предикативност, граматическа оформеност и интонационна завършеност...........................................................
ianica92
21 6
Неизменяеми части на речта
16 стр.

Неизменяеми части на речта

Наречие, предлог, съюз, междуметие, частица. Видове предлози по значение отношение за място се изразява с предлози като в, върху, до, зад, из, между, на,над,под, пред, през, при, след, у и др.,например всички негови вещи бяха в къщата...
gecata_maina
73 1
Обща характеристика на глаголната система в българския език
6 стр.

Обща характеристика на глаголната система в българския език

В зависимост от някои общи семантично-граматически, морфологични и функционални особености в изречението всички думи от речниковия състав на езика се разпределят в няколко групи (класове), наричани части на речта... .
ndoe
7 1
Части на речта съществителни прилагателни числителни имена
3 стр.

Части на речта – съществителни, прилагателни, числителни имена

Да се запознаят и усвоят основните нови понятия: изменяеми и неизменяеми части на речта, качествени и относителни прилагателни имена, морфологичен анализ, граматични признаци на имената, сложни именни названия....
ndoe
34 1
План - конспект на урок по български език за 6 клас на тема Части на речта Местоимение
6 стр.

План - конспект на урок по български език за 6 клас на тема "Части на речта. Местоимение."

Вид на урока: за нови знания. Цели: образователни: а) информативно – познавателни - да се запознаят учениците с частите на речта и с местоименията. Ще обогатят знанията си за изреченията, съставени от много компоненти; б) комуникативно-практически...
gecata_maina
75 13