Аналитична геометрия
70 стр.

Аналитична геометрия

Лекции и семинарни упражнения. Четени са през зимния семестър на учебната 2001/2002 година. Лектор тогава беше доц. Чавдар Лозанов, семинарните занятия тогава водеше Яна Алексиева (сега тя е вече асистент). Семинарните занятия са само частично написани.
ndoe
30 2
Нравствената красота на лиричния герой Чавдар в поемата Хайдути
3 стр.

Нравствената красота на лиричния герой Чавдар в поемата "Хайдути"

Художествената задача на поета е да възкраси красивите идеали на хайдутството,да пробуди у своите съвременици желание,сила и воля за свобода чрез образа на Чавдар войвода
mOn
5 1
Пластика любов и цветове в романа Дилетант на Чавдар Мутафов
12 стр.

Пластика, любов и цветове в романа "Дилетант" на Чавдар Мутафов

Чавдар Мутафов е един от най-ярките представители и основатели на експресионизма у нас, но в областта на прозата. Като белетрист е трайно свързан с града и неговите социални и психологически проблеми...
messi
13 0
Проблемът за нравствения избор в поемата Хайдути на Христо Ботев
6 стр.

Проблемът за нравствения избор в поемата "Хайдути" на Христо Ботев

Ученици, знаете ли, какво е нравствен избор? Вчера споменахме, че Чавдар прави нравствен избор. Нравствен избор – това е избор, който се отнася до морала. Моралът е съвкупност от норми и принципи на поведение...
gecata_maina
40 7
Какви черти е вложил Ботев във величавия образ на Чавдар
1 стр.

Какви черти е вложил Ботев във величавия образ на Чавдар

Oбраза на Чавдар войвода дълбоко е вълнувал душата на Ботев. Пламенната творба "Хайдути" превръща Чавдар в образ - символ, носител на типичните и прекрасни черти на българския хайдутин - закрилник.
silviQ
25 0