Цифрови филтри
25 стр.

Цифрови филтри

Цифрови филтри – общи понятия. Въведение. Видове филтри – нискочестотни, високочестотни, режекторни, лентови. Характеристики във времевата и честотната области на различните видове цифровите филтри...
ivan40
22 1
Цифрови филтри
7 стр.

Цифрови филтри

Цифровият филтър е изчислително устройство, което обработва дискретизирания и кодиран сигнал по зададен алгоритъм. Цифровите филтри се реализират и със специални интегрални схеми. Обработката на сигнала се извършва с голяма точност...
messi
11 0