Ценообразуване в условията на пазарно влияние
25 стр.

Ценообразуване в условията на пазарно влияние

За разлика от фирмите съвършени конкуренти, фирмите, които могат да повишават цените на произвежданите продукти без да губят всичките си клиенти, т.е. имат пазарно влияние, трябва да определят не само предлаганото количество, но и да разработят ценова...
rusev02
0 0
Ценова политика
21 стр.

Ценова политика

Формирането на цена и ценова политика не са тъждествени понятия. Същността на ценовата политика се изразява в създаването и поддържането на оптимална ценова структура и динамика на изменение във времето по стоки и пазари. Поради това твърде погрешно е...
messi
2 0
Ценово поведение на фирмите в условия на икономическа криза
17 стр.

Ценово поведение на фирмите в условия на икономическа криза

Целта е да се направи обзор на прцеса на ценообразуване, съпоставка на основните ценообразуващи фактори с модела на ценообразуване и ценова политика в зависимост от пазарните позиции на фирмата.....
ndoe
17 2
Ценообразуването с отчитане на конкуренцията Сравнително аналитичен метод
15 стр.

Ценообразуването с отчитане на конкуренцията. Сравнително аналитичен метод

Цената на конкурентите е най-обективния критерий на размяната между контрагентите на вътрешния пазар. Тя отразява реалните условия на пазара и е най- добра ценова база за оценка на конкурентноспособността......
ivan40
11 0