Анализ на динамиката на средните пазарни цени на жилища
13 стр.

Анализ на динамиката на средните пазарни цени на жилища

Недвижимите имоти и вертикално интегрираните сектори на строителството и туризма бяха сред основните двигатели на икономическия растеж през последните няколко години...
admin
23 2
Безработица цени на потребителски стоки разходи и доходи на домакинствата в България през 2008 година и началото на 2009 година
10 стр.

Безработица, цени на потребителски стоки, разходи и доходи на домакинствата в България през 2008 година и началото на 2009 година

Предметът на курсовата работа е безработицата, като макроикономически измерител и фактор, показана в проценти за отделните месеци през 2008 г. и съпоставена с 2007г....
mOn
37 6
Видове цени в зависимост от характера на пазара
12 стр.

Видове цени в зависимост от характера на пазара

Насърчаването на продажбите е част от комуникационния микс на всяка търговска компания. Състои се от разнообразни средства, които най- често имат краткосрочен целеви характер. Те се планират и осъществяват, за да стимулират....
ndoe
12 1
Видове цени и тяхното приложение в условията на преход от централно-планово към пазарно стопанство
8 стр.

Видове цени и тяхното приложение в условията на преход от централно-планово към пазарно стопанство

Класическото и най-разпространеното в икономическата наука понятие за цена е, че тя е паричен израз на стойността на стоката. Цената може да се възприеме като своеобразен измерител на разходите, които трябва да се извършат за производството и...
ivan40
16 0
Видове цени и ценови съотношения
7 стр.

Видове цени и ценови съотношения

Във всяко национално стопанство въпросите за видовете цени и ценови съотношения имат съществено значение. Без тяхното представяне и развитие трудно може да се осъществи и оцени оптималната ценова политика.
gecata_maina
15 1