Патриархалния свят в повестта Преди да се родя
1 стр.

Патриархалния свят в повестта "Преди да се родя”

В повестта преди да се родя Ивайло Петров ни предлага един нестандартен стил на повествование разказ за всичко преживяно от все още неродения човек. Това е един необичаен поглед към традициите, миналото, към семейството и рода ....
ndoe
28 0
Ивайло Петров - биография
3 стр.

Ивайло Петров - биография

През дългия си живот Ивайло Петров описва проблемите на няколко различни поколения в своите произведения. Роден през 1923 година в малко селце в Добруджа, той живее в заобикалящата го духовна нищета...
ivan40
4 0
Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос Преди да се родя
3 стр.

Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос ("Преди да се родя")

Разказът започва с отчаяното търсене на жена на бащата на разказвача. И вместо Ивайло Петровда запише, че баща му трябва да се вълнува от предстоящата женитба,той казва:....
ndoe
15 1