Морфологичен анализ и синтез - лампион
4 стр.

Морфологичен анализ и синтез - лампион

Лампион, състоящ се от осветително тяло, което е направено от хартия, под формата на слънце, жълто на цвят, със среден размер, разположено вертикално и статив, който е метален, с правоъгълна форма, среден на височина....
admin
29 1
Конвенционален офсетов печат
9 стр.

Конвенционален офсетов печат

Това е единствената печатна технолоия, при която се използват три различни материални потоци за печат – хартия, мастило и овлажняващ разтвор. Във всички останали технологии тези материални потоци са два – хартия и мастило...
ivan40
18 1
Отпадъци от целулозно-хартиената промишленост
6 стр.

Отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Основните екологични въпроси в производството на целулоза и хартия са емисиите във водите, въздуха и енергопотреблението. Очаква се също така твърдите отпадъци да станат въпрос, предизвикващ постепенно нарастваща загриженост в екологично отношение...
loli
18 1
Тренинг за общуване на юноши и девойки горна училищна възраст
6 стр.

Тренинг за общуване на юноши и девойки – горна училищна възраст

На всеки от участниците се раздава лист хартия и маркер. Всеки трябва да напише на листа името си, по начин по който иска да го наричат останалите от групата и да напише 5 твърдения за себе си, които го представят най-ясно като всяко започва с „Аз съм....
saziemehmed
37 9
Използване на отпадъци
7 стр.

Използване на отпадъци

Самостоятелното събиране на отпадъци от типа на хартия, стъкло, метал и др. може да се извършва още в предприятията. Методът е свързан с доставка на определен тип събирателни контейнери, които да са разположени по оптимален или близо...
messi
0 0
Руската геоикономическа перспектива - между прагматизма и носталгията
39 стр.

Руската геоикономическа перспектива - между прагматизма и носталгията

Дали Русия е част от Западния свят? Изхабени са тонове мастило и планини от хартия за да се открие отговора на този "проклет въпрос", който измъчва руските интелектуалци и западните анализатори вече почти двеста години...
ndoe
0 0
Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар
99 стр.

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар

Пощенският сектор предоставя едни от основните пакети от услуги, свързани с развитието на комуникацията между хората и бизнеса както по електронен път, така и на хартия...
messi
0 0