Microsoft Excel
22 стр.

Microsoft® Excel

Microsoft® Excel е една много добра програма за организиране, форматиране и калкулиране на числови данни. Excel представя данните във формат на разграфени редове и колони, подобно на счетоводните книги или милиметрова хартия...
messi
3 0
Системи за управление на бази данни
304 стр.

Системи за управление на бази данни

База данни е организирана колекция от данни, използвана с цел моделиране на някакъв вид организация или организационен процес. Няма значение дали използвате хартия или компютърна софтуерна програма, за да съберете и съхраните данните.....
admin
83 1
Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар
99 стр.

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар

Пощенският сектор предоставя едни от основните пакети от услуги, свързани с развитието на комуникацията между хората и бизнеса както по електронен път, така и на хартия...
messi
0 0
Руската геоикономическа перспектива - между прагматизма и носталгията
39 стр.

Руската геоикономическа перспектива - между прагматизма и носталгията

Дали Русия е част от Западния свят? Изхабени са тонове мастило и планини от хартия за да се открие отговора на този "проклет въпрос", който измъчва руските интелектуалци и западните анализатори вече почти двеста години...
ndoe
0 0
Екологични проблеми на печатните технологии на ХХ ХХІ век
16 стр.

Екологични проблеми на печатните технологии на ХХ – ХХІ век

Производството на хартия изисква използването на голямо количество енергия, и второто по енергоемкост производство след стъклото. Факт е също така, че при производството на хартия съществува опасност да бъдат замърсени водите...
admin
4 0
Отпадъци от целулозно-хартиената промишленост
6 стр.

Отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Основните екологични въпроси в производството на целулоза и хартия са емисиите във водите, въздуха и енергопотреблението. Очаква се също така твърдите отпадъци да станат въпрос, предизвикващ постепенно нарастваща загриженост в екологично отношение...
loli
18 1
Лазерни и мастилно-струйни принтери принцип на действие предимства и недостатъци
23 стр.

Лазерни и мастилно-струйни принтери, принцип на действие, предимства и недостатъци

Принтерите са компютърни периферни устройства, които служат за отпечатване на хартия (понякога и на други материали) на документи, които могат да включват текст и изображения....
ivan40
12 5