Обобщение за всички поети
5 стр.

Обобщение за всички поети

Стихотворения - Майце си, Към брата си, Делба, До моето първо либе, Хаджи Димитър–балада, Обесването на В.Левски - елегия, Моята молитва, Борба, Патриот, Гергьовден, В механата, Елегия, Поеми – На прощаване, Хайдути...
dannyboy
6 0
Образът на лиричния герой в поемата Хайдути
2 стр.

Образът на лиричния герой в поемата "Хайдути"

Основна мисъл в Ботевата поезия бил копнежът му за свобода, която изразил в поемата "Хайдути". Задачата на поета била да възхвали хайдутството, да събуди в сънародниците си желание и воля за свобода.
admin
108 2