Борбата революцията и борецът за свобода в стихотворенията Хайдути
7 стр.

Борбата, революцията и борецът за свобода в стихотворенията “Хайдути”

Ботев като изключителна личност е бил от хората с постоянно тревожни души, от онези люде, които не могат да се задоволят с обикновеното, за които се казва, че са “родени бунтовници”, които все мечтаят, все дирят и все се стремят....
ndoe
62 1
Борбата революцията и борецът за свобода в стихотворенията Хайдути На прощаване Хаджи Димитър и Обесването на Васил Левски от Христо Ботев
7 стр.

Борбата, революцията и борецът за свобода в стихотворенията "Хайдути", "На прощаване", "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев

Макар и малко живял, Ботев като всяка голяма личност е имал биография, по-богата със събития и промени от хора, прекарали на земята много повече години. В неговия кратък живот проблясват Одеса, завръщането от Одеса в България.....
dannyboy
9 0
Проблемът дълг любов в стихотворението До моето първо либе
2 стр.

Проблемът дълг – любов в стихотворението "До моето първо либе"

Христо Ботев е един от най-добрите ни поети. Той е написал стихотворения като "На прощаване", "Хайдути", "Майце си", "Към брата си" и други. Също така написва снания на омразата, родени от бунта на сърцето срещу роб
loli
19 0
Христо Ботев - На прощаване
5 стр.

Христо Ботев - "На прощаване"

Поетичният дисонанс на тъгата и мъката, разгърнат от Ботев в песенен мотив на индиви­дуално, лично съпротивление в поемата "Хайдути" - "Тъжно ми й, дядо, жално ми й", откриваме в един по-ранен първичен вариант...
silviQ
0 0
Хросто Ботьов Петков - Хайдути
3 стр.

Хросто Ботьов Петков - Хайдути

Творческа история на творбата а) една от най-ранните Ботеви творби създадена според Захари Стоянов през 1886г. в Одеса б) стихотворението е публикувано на 8 юли 1871г. във вестник "Дума" без подпис и "следва" в) "Баща и син"
ndoe
12 0
Проблемите за любовта и смъртта за греха изкуплението и възмездието
4 стр.

Проблемите за любовта и смъртта, за греха, изкуплението и възмездието

В сборника на Йордан Йовков "Старопланински легенди",чрез образите на легендарни хайдути и жени той поставя проблемите за любовта и смъртта,греха,изкуплението и възмездието....
ndoe
11 0
Обобщение за всички поети
5 стр.

Обобщение за всички поети

Стихотворения - Майце си, Към брата си, Делба, До моето първо либе, Хаджи Димитър–балада, Обесването на В.Левски - елегия, Моята молитва, Борба, Патриот, Гергьовден, В механата, Елегия, Поеми – На прощаване, Хайдути...
dannyboy
6 0
Нравствената красота на лиричния герой Чавдар в поемата Хайдути
3 стр.

Нравствената красота на лиричния герой Чавдар в поемата "Хайдути"

Художествената задача на поета е да възкраси красивите идеали на хайдутството,да пробуди у своите съвременици желание,сила и воля за свобода чрез образа на Чавдар войвода
mOn
5 1