Данък върху добавената стойност Счетоводно отчитане особености и промени в нормативната уредба
49 стр.

Данък върху добавената стойност. Счетоводно отчитане, особености и промени в нормативната уредба

ДДС е въведен за първи път във Франция през 1968 г. под наименованието "такс вальор аусуте" или данък върху добавената (прибавената) стойност. Това наименование се е запазило и до днес, но то не е точно. Данъкът се понася от потребителите...
loli
15 4
Опит за сформиране на антифашистка коалиция в навечерието на Втората световна война отношенията между Франция Великобритания и СССР
23 стр.

Опит за сформиране на антифашистка коалиция в навечерието на Втората световна война – отношенията между Франция, Великобритания и СССР

Годината на започване на втората световна война е белязана от изключително интензивна дипломация, от страна на главните европейски участници. В различни тайни и явни разговори и срещи представителите на Германия, СССР, Великобритания и Франция...
messi
0 0
Едуард Мане
18 стр.

Едуард Мане

Импресионизмът е течение в изкуството, което възниква във Франция в края на 19 век. В основата на импресионизма стои стремежът да се използват научните открития от това време в областта на физиката и на цветовете, за да се постигне по-натуралистично...
ivan40
28 3
Понятие за изпълнителна дейност Правна характеристика
35 стр.

Понятие за изпълнителна дейност. Правна характеристика

Административното право е един измежду най - новите правни отрасли. Административното право за пръв път възниква във Франция през 1789г. като резултат на принципа на разделението на властите. Чрез възприематено на този...
rusev02
0 0
Урбанизация на Лион Франция
18 стр.

Урбанизация на Лион, Франция

Глобалната икономическа интеграция в днешно време все по-умело успява да се наложи като форма и начин на благоприятно и успешно сътрудничество между отделни региони, вътре в самите региони, между отделни икономически зони...
silviQ
0 0