Сравнителна характеристика на Италия и Франция
37 стр.

Сравнителна характеристика на Италия и Франция

Италия и Франция се намират на север от екватора, а спрямо Гринучкият меридиан Италия е изцяло в източното полукълбо, а Франция се пресича от него в западната си част. Италия е разположена на юг от Алпите ...
admin
6 2
Пейо Яворов и българският символизъм
10 стр.

Пейо Яворов и българският символизъм

Символизмът като направление се заражда през последната четвърт на XIX в., главно във Франция, Русия и Белгия, но освен там намира място в душите на много творци и от други западноевропейски страни...
mOn
7 1
Парите и силата на Жорж Дюроа в романа Бел Ами
4 стр.

Парите и силата на Жорж Дюроа в романа "Бел Ами"

В романа "Бел Ами" Мопасан изобразява атмосферата на обществения живот във Франция от 70-те и 80-те години на XIX век. Творецът се придържа към своя литературен възглед, че съвременните писатели " описват историята на сърцето, душата и ума
cblock
6 0
Административно право и организация на администрацията във Франция
11 стр.

Административно право и организация на администрацията във Франция.

Франция е правова, демократична, социална република. Нейното държавното устройство и структурата на държавно управление са регламентирани в Конституцията от 1958 г. ...
cblock
0 0
Предпоставки за възникване на детско-юношеската литература у нас Етапи на развитие и представители
12 стр.

Предпоставки за възникване на детско-юношеската литература у нас. Етапи на развитие и представители

В Западна Европа най– ранните специално написани за деца книги е появяват в края на ХVІІi и началото на ХVІІІ век в Англия, Франция, Германия. Това е показател, че ДЮЛ се ражда в епохата на Просвещението...
gecata_maina
7 1