Изграждане на организационно управленска структура на предприятие Флорина България АД занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари
44 стр.

Изграждане на организационно управленска структура на предприятие: „Флорина – България” АД, занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари

І1. Увод(Кратко описание на организацията) 2. Описание на продукта 3. Мисия,цели и стратегия на „ФЛОРИНА – България” АД 4. Организационно управленска структура 5. Фактори на външната и вътрешната среда 6 Комуникационен процес...
admin
130 17
Анализ на управлението на фирма Флорина АД
9 стр.

Анализ на управлението на фирма „Флорина” АД

В основата на съществуването на една фирма стои целта, мотивацията, спецификата на организацията, отличителните белези на фирмата, а също така и средствата, чрез които тя ще постигне своите цели...
admin
55 0
Международен маркетинг и реклама
24 стр.

Международен маркетинг и реклама

“Флорина” следва да разчита на високото качество, което е неин отличителен белег и да не понижава цените, а дори да ги вдигне, като гаранция за лоялност към клиента. По - скъпото вече е израз на по-добро качество...
admin
42 2
Планиране на производствения цикъл на продукт - натурални сокове на фирма Флорина - България АД
16 стр.

Планиране на производствения цикъл на продукт - натурални сокове на фирма „Флорина - България” АД

Акционерно дружество "Флорина - България" АД е учредено през 1993 година с решение на Софийски Градски Съд по фирмено дело № 25275/1993 г. Капиталът на дружеството е в размер на 8 120 000 лева и е изцяло внесен.
messi
0 0