Хоризонтален и вертикален финансов анализ
26 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи...
cblock
0 0
Хоризонтален и вертикален финансов анализ
26 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Провеждането на финансов анализ в предприятието се основава най-вече по отчетната икономическа информация, а тя се обединява в няколко направления – счетоводна, оперативна и статистическа.
messi
0 0
Хоризонтален и вертикален финансов анализ
21 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Фирма „Гео-Кар”ЕООД е създадена през 1995г в гр.София. Съгласно действащия Търговски закон на Република България тя е еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата се представлява и управлява от Георги Маринов Шишков – квалифициран инженер.
messi
0 0
Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти
64 стр.

“Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти”

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
admin
9 0
Сметната палата върховен контролен финансов орган
108 стр.

„Сметната палата – върховен контролен финансов орган”

Технологията на осъществяване на финансовия контрол е аналогична с общовалидната технология на управленския контрол и основно включва установяването на фактическото състояние на дейността по събирането
rusev02
1 0