Държавен бюджет-същност видове структура и подходи за изграждане
2 стр.

Държавен бюджет-същност, видове, структура и подходи за изграждане

Държавният бюджет е финансов план за образуване и използване на общодържавния паричен фонд. Той е равносметка(баланс)на държавата за нейните разходи и приходи през определен период от време-обикновено 1 година.
messi
28 0
Бизнес план за разширяване дейността на автошкола
14 стр.

Бизнес план за разширяване дейността на автошкола

Включва резюме, мисия и цели, технологично осигуряване и организация на производството, маркетингов план, производствена програма, финансов план, оценка на проекта. Курсовата работа е предадена във ВТУ през 2010г...
rusev02
9 2
Бизнес проект за козметичен салон
31 стр.

Бизнес проект за козметичен салон

1. Бизнес идея 2. Цели 3. Основни продукти 4. Анализ на търсенето 5. Анкетен въпросник 6. Клиенти 7. Конкуренти 8. Доставчици 9. SWOT анализ 10. Реклама 11. Организационна структура 12. Персонал 13. Финансов план....
cblock
173 19
Бюджет и бюджетна система
2 стр.

Бюджет и бюджетна система

Бюджетът е съвкупност от финансови планове на държавни и общински организации, в които са отразени приходите и разходите за определен период от време. Като финансов план бюджетът има две страни – приход и разход....
gecata_maina
8 1
Лекции по бизнес планиране
11 стр.

Лекции по бизнес планиране

Бизнес-планирането не е непрекъснато упражнение и със сигурност не е просто изготвяне на бизнес план, което обикновено се използва при обосновка на търсен кредит за инвестиции, тема, разглеждана в дисциплината финансов мениджмънт...
gecata_maina
19 0